Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×

More from deviantARTDetails

Submitted on
October 28, 2012
Link
Thumb

Stats

Views
5,150 (5 today)
Favourites
65 (who?)
Comments
15
×

Other emoticons: eeveelutions95.deviantart.com/…

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Hand actions

:iconba-kyunplz:

:iconokie3plz: (2, 1)

:iconmisakiciaoplz:

:iconteeheeneplz:

:iconyuiswayplz:

:iconrightneplz:

:iconotakuingplz:

:iconrikkavplz:

:icongoodjob-plz:

:iconsatoshineplz:

:iconsatoshipeaceplz:

:iconsuthecloverplz:

:icondonotwantplz:

:iconohohoho-plz:

:iconasunapfftplz:

:iconleafanoplz:

:iconheyboyplz:

:iconyukkoevilsmileniplz:

:iconshrugsplz:

:iconkiddquoteplz:

:iconhiyorismileplz:

:iconasunapfftplz:

:iconpweaseplz:

:iconimsotiredplz:

:iconenglandgiggleplz:

:iconnofightingplz2: (1,3)

:iconblackbutlerplz:

:iconkyutwinkplz:

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Surprised

:iconchitandapantplz:

:iconigetit-plz:

:iconohmygahplz:

:iconyuiwahplz:

:iconshockedmoeplz:

:iconsuprisecryplz:

:icontsundereblushplz:

:iconhmm-huhplz:

:iconmanwhatplz:

:iconsuprisedblushplz:

:iconhiiragisobplz:

:iconsuprisedplz:

:icondramaticdean-plz:

:iconhreplz:

:iconshockblushplz:

:iconhakasecrankyniplz:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Smiles

:iconsmile-luplz:

:iconmoesmileplz:

:iconyea-plz:

:iconsanaesanplz:

:iconeruhehplz:

:iconinloveblushplz:

:iconahehplz:

:iconkyokokyutplz:

:iconchitandasmileplz:

:iconmisakismileplz:

:iconkyutsmileplz:

:iconchitandaneplz:

:iconhesmileplz:

:icontogaitosmileplz:

:iconorekismileplz:

:iconkiritosmileplz:

:iconinamismileplz:

:iconharugrinplz:

:iconrinexcitedplz:

:iconyutasmileplz:

:icontamapuppyplz:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Blush

:iconmoeblushplz:

:iconuhuhuhuplz:

:iconairihuhuplz:

:iconsawakoblushplz:

:iconfantasyblushplz:

:iconblushingtamakiplz:

:iconinubishieplz:

:iconinamiblushplz:

:iconhe-blushplz:

:iconfaceslapplz:

:iconukwhatplz:

:iconlengasmplz:

:iconshotablushplz:

:icontsunblushplz:

:iconlennosebleedplz:

:iconasakoblushplz:

:iconasakoblush2plz:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Shy

:iconshytaigaplz:

:icontsukasasobplz:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Think

:iconpachuuplz:

:iconmisakithinkplz:

:iconyuihmmplz:

:iconorekithinkplz:

:iconinamithinkplz:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>What

:iconuu-plz:

:iconchitandaummplz:

:iconcuriousityplz:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Confused

:iconconfusedneplz:

:iconamythinkplz:

:iconwhatwhereplz:

:iconaackplz:

:iconakiosanplz:

:iconidontgetit-plz:

:iconkarinwhatplz:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>no

:iconheadnoplz:

:iconyuinoplz:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Depressed

:iconotlplz:

:iconsulkplz:

:iconmedusa-sweatplz:

:iconshizukuotlplz:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Cry

:iconyohcryplz:

:iconwipetearsplz:

:iconuuwahplz:

:iconyuicryplz:

:iconyuicraiplz:

:iconsopsplz:

:iconihavetopee2plz: (1)

:iconmenmatearplz:

:iconyukkosobniplz:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Sad

:iconlucysadplz:

:iconcronakittyplz:

:iconorekisighplz:

:iconchitandapoutplz:

:iconkiritohmmplz:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>looks away

:iconirisusadplz:

:iconkyutnomplz:

:iconirisuplz:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Embarressed

:iconmoemisakiplz:

:iconorekiahemplz:

:iconorekiahhplz:

:iconorekitruesmileplz:

:iconsatoshihehplz:

:iconasunaheheplz:

:iconusmileplz:

:iconbedsighplz:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Tsundere

:iconflusteredplz:

:iconsurpriseblushplz:

:iconritsublushplz:

:iconchiblushplz:

:iconmooiiplz:

:iconorekiurghplz:

:icontogaitoplz:

:iconimoutoplz:

:iconyuicry-plz:

:icondenyblushplz:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Annoyed

:icontorahmphplz:

:iconlucymadplz:

:iconmisakideskplz:

:iconevilauraplz:

:iconorekihmmplz:

:iconhepoutplz:

:icondemonfaceplz:

:iconpoutieplz:

:iconlolipoutplz:

:iconibarawhatplz:

:iconibaramadplz:

:iconmisakimedusaplz:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Scared

:iconlescaredplz:

:iconthehororplz:

:iconhiiragisobplz:

:iconscaredmioplz:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>WTF

:iconlisbethplz:

:iconblushblinkplz:

:iconwhywouldyoudothatplz:

:iconduudesrslyplz:

:iconembarrassedblushplz:

:iconduudewtfplz:

:iconwattheplz:

:iconshinpachiplz:

:iconyuukoshockniplz:

:iconhakaseshockniplz:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Being mean

:iconerunotamusedplz:

:iconorekirantplz:

:iconlesigh-plz:

:iconusuiblehplz:

:iconbossunhmphplz:

:iconasakohehplz:

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>wave

:iconlucywaveplz:

:iconwave-uplz:

:iconsatoshiwaveplz:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Excited

:iconkawaiidesuplz:

:iconthistastessogoodplz:

:iconkira-neplz:

:iconsokyutplz:

:iconhontoplz:

:iconfangasmingplz:

:iconmoerayplz:

:iconfanboyingplz:

:iconhandspazzplz:

:iconmaidsmileplz:

:iconmyfeelzplz:

:iconsparkleeyeyuiplz:

:icongrellfangirlsplz:

:iconhanabusaplz:

:iconeijiroflplz:

:iconyuiyumplz:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Suggestive

:iconrapefaceplz:

:iconnagisaplz:

:iconflirtwinkplz:

:iconshoujodesuhairplz:

:iconprussiasparklesplz: (france,spain)

:iconsuggestiveusuiplz:

:iconsatoshismirkplz:

:iconsesshhandsomeplz:

:iconflirtywinkplz:

:icontamakowinkplz:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Kiss

:iconbrokissplz:

:iconstolenkissplz:

:iconyurichuuplz:

:iconsempaiplz:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Hug

:iconslowhugplz:

:iconletmehugyouplz:

:iconyuiglompplz:

:iconepictackleglompplz:

:iconk-hugplz:

:iconmoesnuggleplz:

:iconyuihugplz:

:iconyuiheavenplz:

:iconboobhugplz:

:iconfrufflesplz:

:iconrenarikaspinplz:

 

??

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>pat

:iconnicestrokeplz:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Run

:iconrunforlifeplz:

:iconrunrolanrunplz:

:icondragawayplz:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sleep

:iconsleepbubplz:

:iconyuisleepplz:

:iconflop-plz:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Eat

:iconmoesushiplz:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Extreme actions

:iconshakethatplz:

:iconifaintplz:

:iconnakatsuspitplz:

:iconohnoesohplz:

:iconcannotevenplz:

:iconinamipunchplz:

:iconstalkingplz:

:iconbabypoutplz:

:iconaxmingplz:

:iconheartrollplz:

:iconhitthatwithpopcorn:

:iconmioforgivemeniplz:

:iconrabbithopplz:

:iconsawakopanicplz:

Add a Comment:
 
Hidden by Owner
:iconfrostyoreo:
FrostyOreo Featured By Owner Jun 3, 2014  Hobbyist Writer
This, my friend, is amazing! 

Let me love youuuuuuuuu :iconletmehugyouplz:
Reply
:iconeeveelutions95:
Eeveelutions95 Featured By Owner Jun 4, 2014
:iconaawplz: Teehee~ :heart: I'm glad I could help! ^^
Reply
:icondojangdoll:
DojangDoll Featured By Owner Jan 21, 2014  Student Traditional Artist
:iconarmstrongtighthugplz:
Reply
:iconeeveelutions95:
Eeveelutions95 Featured By Owner Jan 23, 2014
:iconsmile-luplz:
Reply
:iconnataliarjp02:
nataliarjp02 Featured By Owner Nov 18, 2013  Student General Artist
These are amazing! THANK YOU!!!!! :heart: :D
Reply
:iconeeveelutions95:
Eeveelutions95 Featured By Owner Nov 21, 2013
No problem! :heart:
I will update when I find more ouo
Reply
:iconnataliarjp02:
nataliarjp02 Featured By Owner Nov 21, 2013  Student General Artist
:iconsmile-luplz:
Reply
:iconboneko-chan:
Boneko-chan Featured By Owner Oct 23, 2013  Hobbyist Digital Artist
Arigatou gozaimasu!~ :iconiloveitplz:
Reply
:iconlarubiaxd:
LaRubiaxD Featured By Owner Sep 26, 2013  Student Digital Artist
Thank you very much!! it really help a lot :D :iconrenarikaspinplz:
Reply
Add a Comment: